Cattleya Eldorado
Lan Cattleya eldorado mang những đặc trưng cơ bản của nhóm Cattleya một lá, đó là mỗi cây chỉ mang một lá trên đỉnh. Nhóm này thường cho từ 1-6 hoa trên một phát hoa. Hoa rất lớn với màu sắc rất rực rỡ và thơm. Thân của nhóm này cao khoảng 8-30cm, lá thường xanh đậm dầy, dai, dài khoảng 20cm, rộng đến 7cm. Phát hoa mang hoa rất to có thể lên đến 25cm đường kính. 
A11
A11

Liên hệ 091 738 2947

075 VT
075 VT

Liên hệ 091 738 2947

HT Trắng
HT Trắng

Liên hệ 091 738 2947

Haadyai Delight - Luoi Dai
Haadyai Delight - Luoi Dai

Liên hệ 091 738 2947

Macao::1
Macao::1

Liên hệ 091 738 2947

«  1 2 3 4 5  ...  »