Chunyeah x (Udomratana x Chialin) Cattleya

Đây là cây Chunyeah x (Udomratana x Chialin), màu đỏ rất đẹp, lưỡi màu đỏ đậm và có 2 mắt màu cam, rất đẹp! Hình bên dưới là hình thật 100%, không chỉnh sửa.

Giá chậu lớn: 550.000vnđ (như hình bên dưới)
Giá chậu nhỏ: 300.00vnđ (4 giả hành trở lên)


A11
A11

Liên hệ 091 738 2947

075 VT
075 VT

Liên hệ 091 738 2947

HT Trắng
HT Trắng

Liên hệ 091 738 2947

Haadyai Delight - Luoi Dai
Haadyai Delight - Luoi Dai

Liên hệ 091 738 2947

Macao::1
Macao::1

Liên hệ 091 738 2947

«  1 2 3 4 5  ...  »