Haad x Tướng 4 tép (Haadyai delight x tainan city 4 tép)
Tên cây: Haad x Tướng 4 tép (Haadyai delight x tainan city 4 tép)
Xuất xứ:  cây xổ
Kích thước hoa:  12-14cm
Mùi hương
GiáLiên Hệ
Đây là một trong những cây đẹp nhất trong dòng lai Haad x Tướng, không thể không có trong bộ sưu tập của bạn!
Ảnh chụp Trần Hoàng Hùng