Hổ Bì (Staurochilus)
Staurochilus còn được gọi là Hổ Bì, là loài sống phụ sinh, thân dài và có thể leo cao cả thước, có nhiều rễ chống. Lá lan xếp thành 2 dãy phẳng, hình giải dài từ 10 – 15 cm và đỉnh lại được chia thành 2 thùy tròn, gốc có bẹ. Hoa mọc thành cụm và phân nhánh, gãy khúc thường mang từ 3 – 5 hoa.

Tuy là loài phong lan rừng nhưng hoa có kích thước khá nhỏ, nhưng lại có ưu điểm là lâu tàn so với những loại lam rừng khác. Mỗi vòi hoa có thể tươi trong vòng 2 tuần hoặc hơn, hoa nở kế tiếp nhau nên bạn có thể ngắm hoa trong vòng một tháng chỉ với một giò lam nhỏ.

Hoàng hạc
Hoàng hạc

Liên hệ 091 738 2947

Giác thư bắc bộ
Giác thư bắc bộ

Liên hệ 091 738 2947

Vòi Sừng Đơn
Vòi Sừng Đơn

Liên hệ 091 738 2947

Lọng Si Môn
Lọng Si Môn

Liên hệ 091 738 2947

Lọng giầy
Lọng giầy

Liên hệ 091 738 2947

Giáng Hương
Giáng Hương

Liên hệ 091 738 2947

«  1 2 3 4  »