Np Gold
ID: M29
Tên cây: Np Gold
Xuất xứ
:  Thái Lan
Kích thước hoa: 12-14cm
Mùi hương
Giá lẻ: 190.000 chậu nụ hoặc đang bông
Giá sỉ: liên hệ 091 738 2947


M29 - Thongsuparn Gold 2
M29 - Thongsuparn Gold 2

Liên hệ 091 738 2947

M31 - Star Of Siam
M31 - Star Of Siam

Liên hệ 091 738 2947

Songkhae Gold 1
Songkhae Gold 1

Liên hệ 091 738 2947

Siam Red
Siam Red

Liên hệ 091 738 2947

Siam Fancy Wing Of Fire
Siam Fancy Wing Of Fire

Liên hệ 091 738 2947

Rungnaphan Fancy đỏ
Rungnaphan Fancy đỏ

Liên hệ 091 738 2947

«  1 2  »