Songkhae Gold 1
ID: M7
Tên cây: Songkhae Gold 1
Xuất xứ
:  Thái Lan
Kích thước hoa: 12-14cm
Mùi hương
Giá lẻ: 190.000 chậu nụ hoặc đang bông
Giá sỉ: liên hệ 091 738 2947

Một số hình ảnh cây Song Khae Gold 1


M29 - Thongsuparn Gold 2
M29 - Thongsuparn Gold 2

Liên hệ 091 738 2947

M31 - Star Of Siam
M31 - Star Of Siam

Liên hệ 091 738 2947

Siam Red
Siam Red

Liên hệ 091 738 2947

Siam Fancy Wing Of Fire
Siam Fancy Wing Of Fire

Liên hệ 091 738 2947

Rungnaphan Fancy đỏ
Rungnaphan Fancy đỏ

Liên hệ 091 738 2947

Np Gold
Np Gold

Liên hệ 091 738 2947

«  1 2  »